MATEMATIKA

Period od 5-8. razreda je obično problematičniji za decu (i roditelje) zbog toga što gradivo matematike postaje kompleksnije, te je đacima neretko potrebna pomoć. SuperŠkola je pravi način da se se problemi iz matematike uspešno reše!

Sadržaj matematike u SuperŠkoli je kreiran tako da deci pruži svu potrebnu pomoć:

1. Video predavanja sa svim lekcijama koje đaci uče u školi

Deci su na raspolaganju video lekcije u kojima je na postupan i jasan način objašnjena tema koja se u lekciji obrađuje. Predavanja drže renomirani nastavnici matematike, a lekcije su dopunjene crtežima, ispisima, animacijama...

2. Postupno rešeni zadaci

U okviru lekcija ili izdvojeno od njih, đacima je na raspolaganju veliki broj postupno urađenih zadataka za provežbavanje. Na ovaj način, učenik može prvo da pokuša da reši zadatak, a ukoliko mu nije jasan, može da pogleda video objašnjenje u ritmu i broju puta koji to njemu odgovara.

3. Konstulacije sa nastavnicima SuperŠkole

Učeniku su na raspolaganju i konsultacije sa našim nastavnicima. Za sve nejasnoće, učenik može pisati nastavnicima SuperŠkole, a oni će u roku od dan-dva poslati objašnjenje za dati problem.

4. Testovi za proveru znanja

Đacima je na raspolaganju velika baza testova pomoću kojih mogu proveriti svoje znanje. Osim ocene, odnosno broja bodova za rešeni test, đaci će i za svako netačno odgovoreno pitanje dobiti razjašnjen i tačan odgovor.

 

Osim pomenutog sadržaja, SuperŠkola nudi i dodatne funkcionalnosti - riznicu znanja sa brojnim multimedijalnim sadržajima, igru koja motiviše decu da uče, testove za pripremu mature, roditeljski uvid u učinak deteta i drugo.

Sve pomenuto +

  • srpski jezik i književnost - obrađen na isti način (za đake 5. razreda)
  • srpski jezik i književnost + fizika - obrađeni na isti način (za đake 6. razreda)
  • srpski jezik i književnost + fizika + hemija + testovi za maturu - obrađeni na isti način (za đake 7. i 8. razreda)

nudimo ZA SAMO 900 DIN. MESEČNO
(manje od cene jednog privatnog dvočasa)!

 

Primer lekcije: Površina četvorostrane prizme

 

Pozovite 064/640 7 222 i saznajte više informacija/
dopustite da vam kreiramo nalog

 

 

SuperŠkola je višestruko nagrađivano rešenje, a sami korisnici ocenjuju SuperŠkolu ocenom 4,5 (od 1 do 5).