Paket testova za maturu

SuperŠkola je za školsku 2014-2015. godinu dopunila svoju kolekciju sa novih 5 kompleta testova pa tako sada paket testova obuhvata 11 kompleta koji sadrže 33 testa i 660 pitanja iz svih 7 predmeta koji se polažu na maloj maturi.

Ovaj paket se od školske 2014-2015. godine naplaćuje 700 dinara (jednokratno), a đacima je omogućeno da preko DEMO naloga besplatno provere svoje znanje u jednom, otvorenom kompletu testova.

10.04.2015.