SuperŠkola za dijasporu

SuperŠkola je učionica na internetu koja ima za zadatak da pomogne učenju srpskog jezika, matematike, fizike i hemije. Gradivo koje SuperŠkola pokriva odgovara sadržaju koji u Srbiji izučavaju đaci 5-8. razreda.

Od kada je u jesen 2013. godine SuperŠkola zaživela, stizale su, prvo sporadične, a onda sve češće pohvale roditelja i nastavnika iz dijaspore. Oni koji su radili sa decom su tvrdili da je sadržaj srpskog jezika u SuperŠkoli odlično sredstvo koje pomaže deci (a i odraslima) u dijaspori da nauče, obnove i ne zaborave svoj jezik i kulturnu baštinu.

SuperŠkola sadrži oko 240 lekcija iz srpskog jezika i književnosti koje se bave najznačajnim delima srpskih i stranih pisaca i podučavaju gramatiku našeg kompleksnog, ali lepog, srpskog jezika.

Kako bismo zadovoljili zahteve roditelja koji žele da njihovo dete prati ili provežbava i ostalo gradivo po programu koji prate đaci iz Srbije - u paketu se osim srpskog jezika, nalazi i celokupan sadržaj iz matematike, fizike i hemije.

To zajedno kreira Komletan paket znanja koji sadrži oko 700 video lekcija iz 4 predmeta.

Osim video lekcija, Kompletan paket znanja sadrži i oko 1500 postupno rešenih zadataka, 1300 pitanja u testovima, komunikaciju sa nastavnicima SuperŠkole, interaktivni periodni sistem elemenata, sažete formule iz matematike i video lekcije iz praktičnog korišćenja računara i interneta.

Cene pretplate na Kompletan paket znanja su sledeće:

1-mesečno korišćenje: 22€

Korišćenje do kraja školske godine (do kraja juna 2016. godine): 16€ mesečno*

*Za korišćenje do kraja školske godine važe sledeći uslovi:

1. Minimalna obaveza plaćanja - 4 meseca

2. Dva letnja meseca (juli i avgust 2016.) se dobijaju gratis

Kompletan paket znanja za dijasporu se ne može koristiti na teritoriji Srbije.