Pitanja u vezi sa lekcijama

Po kom programu i čijoj metodici predavači SuperŠkole prenose znanje?

SuperŠkola prati program po kome naši đaci u osnovnim školama uče gradivo. Profesorima je ostavljena sloboda da sami odluče koje je štivo i koji način, po njihovom mišljenju, najprihvatljiviji i najbolji za decu datog uzrasta. U slučaju da za dati predmet izdavači udžbenika pokrivaju različita dela (npr. Srpski jezik i književnost-lektira), naši nastavnici su se potrudili da, po svom nahođenju, naprave najbolji izbor.

Koje je prosečno trajanje jedne video lekcije?

Prosečno trajanje jedne lekcije je između 10 i 15 minuta, što je na osnovu iskustava profesora optimalna dužina trajanja lekcije – dovoljno je dugačka da zadrži pažnju dece, a i da sadrži sve informacije koje se obrađuju u datoj nastavnoj jedinici. 

Da li SuperŠkola ima materijal posebno namenjen pripremi maturskog ispita?

S obzirom na važnost priprema za polaganje maturskog ispita, u ponudi SuperŠkole je i kompletan paket znanja od 5. do 8. razreda koji obuhvata sav materijal i predmete koje smo snimili, kao i sve testove koji su u našoj ponudi.

Takođe, SuperŠkola besplatno stavlja na raspolaganje (trenutno) 6 kompleta testova u kome se nalazi ukupno 360 pitanja iz svih 7 predmeta koji se polažu na maturi. Ova baza testova će vremenom biti dopunjavana, a đaci mogu da ih rešavaju neograničen broj puta.

Deci su naročito zanimljive animacije, slike, multimedije. Da li planirate da lekcije nadalje obogaćujete sa ovakvim sadržajem?

Od samog početka, naša želja je bila da napravimo predavanja koja će deca gledati sa uživanjem i zanimanjem i na koje ćemo moći da budemo ponosni. S tim na umu, trudili smo se da koristimo sve prednosti modernih tehnologija i da razne animacije, slike i eksperimente postavimo na adekvatna mesta u lekcijama. Kao i u svakom poslu, budžetska ograničenja, rokovi i ostale prepreke su ostavile prostora za podizanje kvaliteta lekcija - dodavanje novih interaktivnosti, zanimljivosti i eksperimenata.

Pitanja u vezi sa pretplatom

Šta je potrebno da uradim da bih postao pretplatnik SuperŠkole?

Da biste postali pretplatnik SuperŠkole potrebno je da imate pristup računaru i internet konekciji. Prednost SuperŠkole je u tome što sa svojim parametrima za pristup možete da se ulogujete na svoj nalog sa bilo koje lokacije – bilo da ste kod kuće, u gostima, na odmoru i sl.  Celokupno uputstvo za pretplatu možete pogledati/pročitati ovde.

Ukoliko budete imali nekih problema prilikom procesa registracije, naša korisnička služba vam je na raspolaganju.

Na koji način mogu platiti SuperŠkolu?

Trenutno postoje 3 vrste plaćanja za uslugu SuperŠkole - opšta uplatnica, PayPal i plaćanje karticom. Ukoliko postoji drugi sistem plaćanja koji vam više odgovara, pošaljite nam svoj predlog na info@superskola.rs, a mi ćemo se potruditi da ga uvrstimo u postojeću ponudu. 

Da li postoji način da se izabere samo jedan predmet u nekom od paketa?

Kada smo anketirali roditelje i decu, potencijalne korisnike našeg sistema, najčešće želje su bile kreiranje paketa koji bi obuhvatao sve predmete datog razreda po prihvatljivoj ceni. Ukoliko mislite da bi odabir pojedinačnih predmeta bio bolja opcija, pišite nam na info@superskola.rs

Opšta pitanja

Kome je namenjena SuperŠkola?

SuperŠkola je prvenstveno namenjena đacima od 5. do 8. razreda osnovnih škola.

Ukoliko vaše dete želi da pogleda lekcije na drugačiji i možda interesantniji način, ukoliko želi da sazna nešto više ili ga nastavnik nedovoljno inspiriše, ukoliko je odsustvovalo iz škole i želi da nadoknadi propušteno gradivo, ukoliko želi da vežba i radi zadatke različite težine - SuperŠkola je mesto gde to može uraditi.

SuperŠkola nudi preko 650 lekcija iz četiri predmeta (Srpski jezik, Matematika, Fizika i Hemija) koje uključuju eksperimente, dodatna objašnjenja, vežbanja, animaciju i interakciju. Uz sve navedeno, đacima je (u okviru lekcija) na raspolaganju i  preko 1500 postupno rešenih zadataka, kao i odvojeni, posebno kreirani testovi za proveru znanja sa trenutnom bazom od preko 1000 pitanja.

Kako je nastala ideja o kreiranju SuperŠkole?

Istražujući savremene metode učenja u zemljama sa razvijenim obrazovnim sistemom, došli smo do saznanja da kombinacija zanimljivo prenesenog znanja uz korišćenje modernih informatičkih sredstava daje izuzetne rezultate. Ta saznanja smo potvrdili testirajući i đake u Srbiji. Nakon rezultata koji su premašili naša očekivanja, odlučili smo da započnemo projekat SuperŠkole.

Da li je ovaj sistem prenošenja znanja priznat od strane Ministarstva prosvete Srbije?

Da bi ovaj sistem edukacije bio priznat od strane državnih organa, bilo bi potrebno ovaj program definisati kroz kategoriju „formalnog obrazovanja". Kako je formalno obrazovanje u Srbiji rešeno kroz sistem redovne edukacije u sistemu obrazovnih institucija, nije bilo ni mogućnosti da ovaj način prenošenja znanja bude zvanično priznat. Projekat SuperŠkole spada u grupu projekata „neformalnog obrazovanja", ali prati plan i program koji je propisalo Ministarstvo prosvete.

Na internetu je moguće pronaći određeni besplatni sadržaj za različite predmete i teme, zašto se ovaj projekat naplaćuje?

Kada smo krenuli u realizaciju ovog projekta, postavili smo sebi visoke ciljeve. Da budemo prvi koji će, u ovim krajevima, obuhvatiti najbitnije predmete za više razrede osnovne škole na jednom mestu, da ih predstavimo u najmodernijim tehničkim okvirima (HD rezolucija, visokokvalitetna produkcija), ponudimo đacima interaktivnost i multimediju, a roditeljima povratnu informaciju kako njihovo dete koristi paket, itd.

Projekat takvih ambicija je zahtevao mnogobrojan tim koji je osim nastavnika uključivao i roditelje, glumce, montažere, animatore, organizatore, itd.

Čini se da je ovaj sistem pogodan i za korišćenje u bolnicama, kod dece sa poteškoćama u učenju, itd. Da li planirate neke dobrotvorne akcije?

Iako je ovaj projekat zasnovan na komercijalnoj osnovi, izuzetno nam je stalo da doprinesemo dobrobiti zajednice i, koliko smo u mogućnosti, pomognemo najmlađima oko nas.

Trenutno radimo na tome da sve bolnice u Beogradu dobiju besplatno sistem SuperŠkole kako deca koja se leče u njima ne bi mnogo zaostajala za svojim vršnjacima koji pohađaju nastavu.

Ukoliko ste predstavnik bolnice, ustanove ili organizacije u Srbiji ili dijaspori koja se bavi decom i njihovim potrebama, kontaktirajte nas na info@superskola.rs da vidimo kako najbolje možemo da vam pomognemo.

Zašto nema Geografije, Biologije i drugih predmeta?

Pre početka realizacije samog projekta, ustanovili smo da su Srpski jezik, Matematika, Fizika i Hemija kritični predmeti i da roditelji najčešće imaju problema  sa objašnjavanjem nejasnoća i problema sa kojima se deca susreću kroz gradivo ovih oblasti. Kao i uvek, ukoliko bude interesovanja, biće nam drago da dopunimo naš sadržaj sa novim predmetima. Pišite nam na info@superkola.rs

Da li planirate predavanja za niže razrede?

Zbog kompleksnosti uzrasta dece od 1. do 4. razreda, odlučili smo se da prvi paket predavanja bude namenjen nešto starijim đacima. Svakako, ukoliko bude interesovanja, jedan od sledećih projekata biće i predavanja iz najvažnijih oblasti za ovaj uzrast.

Pitanja u vezi sa korišćenjem sistema

Kako da se prijavite na sistem?

Prilikom procesa registracije i odabira paketa, sistem će od vas tražiti da generišete pristupne podatke koje možete koristiti vaše dete i vi. 

Svaki put kada želite da pristupite učionici ili roditeljskom profilu, kliknite na  ULOGUJ SE" ili  UČIONICA" i upišite svoje pristupne podatke.

Koliko puta se mogu pogledati lekcije za vreme uplaćenog perioda?

Jedna od prednosti ovakve vrste učenja je upravo neograničena mogućnost gledanja lekcija i njihova stalna dostupnost. Znači, lekcije su vam na neograničenom raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji.

Tekstovi na našem sajtu se ne prikazuju dobro, font deluje krzavo?

Molimo vas da proverite da li je na vašem računaru uključena opcija ClearType koja omogućava bolji prikaz fontova. (Control panel/fonts/adjust ClearType text)